Local Rules en Baanreglement

Goed voorbereid de baan in? Lees hier onze local rules en baanreglement.

Plaatselijke regels (local rules)

 1. GROND IN BEWERKING aangegeven door blauwe palen met groene koppen moet beschouwd worden als een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering door GUR moet de speler de belemmering ontwijken volgens regel 16-1f.
 2. JONGE AANPLANT, aangepaalde of van bevestigingslijnen voorziene bomen, aangegeven door blauwe linten en een paal met groene kop vormen een verboden speelzone. Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
 3. ALLE PADEN op de baan, ook als deze niet kunstmatig verhard zijn, worden beschouwd als vaste obstakels, waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.
 4. ALLE KUNSTOBJECTEN zijn vaste obstakels. Een belemmering door een vast obstakel mag worden ontweken volgens Regel 16.1.
 5. VAST OBSTAKEL BIJ DE GREEN.
  Als een vast obstakel dicht bij de green ligt dan mag de speler mag het obstakel ontwijken volgens Regel 16.1b, indien het vast obstakel:
  – in de speellijn ligt en
  – binnen twee clublengten van de green ligt en
  – binnen twee clublengten van de bal ligt en
  – de bal in het algemeen gebied ligt.
  Uitzondering: bij een duidelijk onredelijke speellijn mag er niet zonder straf ontweken worden. Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.
 6. ALTERNATIEF VOOR SLAG EN AFSTAND voor een bal die verloren of buiten de baan is.
  Als de bal van een speler niet is gevonden of het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is, dan mag de speler als volgt handelen in plaats van handelen volgens het principe van slag en afstand.Met twee strafslagen mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in deze dropzone (zie Regel 14.3).
  De dropzone wordt als volgt bepaald:
  local rule slag en afstand

  • Voor het toepassen van deze plaatselijke regel betekent ” fairway” elk grasgebied, dat is gemaaid op fairwayhoogte of lager.
  • Als de bal vermoedelijk verloren is op de baan of het laatst de grens van de baan heeft gekruist voor het begin van de fairway, dan kan het fairwayreferentiepunt een pad met gras zijn, gemaaid op fairwayhoogte of lager, of een afslaglocatie van de hole die wordt gespeeld.
  • De dropzone moet in het algemene gebied zijn en deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt voor de bal.
  • Als de speler een bal in het spel heeft gebracht volgens deze plaatselijke regel:
   • Dan is de oorspronkelijke bal, die verloren of buiten de baan is, niet langer in het spel. Deze bal mag niet worden gespeeld;
   • Dit geldt zelfs als de bal wordt gevonden op de baan voor het einde van de 3 minuten zoekperiode (zie regel 6.3b)
  • Deze plaatselijke regel mag niet worden gebruikt als:
   • de bal bekend of praktisch zeker tot stilstand is gekomen in een hindernis, of
   • de speler een provisionele bal heeft gespeeld met straf van slag en afstand (regel 18.3)
 7. De grens van Out Of Bounds wordt aangegeven met witte palen of perkoenpalen met witte strepen erop.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:
Matchplay: verlies van de hole;
Strokeplay: 2 strafslagen

Voor tijdelijke plaatselijke regels:

 • zie mededelingenbord beneden bij de zuil,
 • naast de computer in de hal,
 • of op de website.

Baanreglement

Klik hier om het baanreglement van Golfpark De Haenen te bekijken.