Vragen golfregels 2019

Golfquiz (vooral matchplay)

Klik hier om de uw golfregelkennis te testen. Deze quiz is vooral gericht op matchplay.

De antwoorden van de vragen golfregels 2019 zullen hier worden gepubliceerd. De vragen zullen worden gegroepeerd op basis van de regels, waarbij deze horen. Echter het kan voorkomen, dat een vraag op meerdere regels betrekking heeft.

Regel 9 – Stilliggende bal bewogen

Vraag: Je hebt een airshot gedaan en vervolgens rolt de bal van de tee. Is de bal in het spel?
Antwoord:  Ja, een airshot telt als slag en derhalve is de bal in het spel. Als de bal daarna wordt bewogen en is zeker of vrij zeker dat jij de bal hebt opgepakt of bewogen, dan krijg je 1 strafslag (regel 9.4b). Alleen als de bal is bewogen door een andere oorzaak dan de speler of zijn caddie, moet de bal worden teruggeplaatst zonder strafslag

Regel 11 – Bal in beweging bewogen

Vraag: Tijdens het putten van de bal rolt een blaadje in de puttinglijn en de bal rolt erover en wijkt af van de lijn. Wat is hier de procedure?
Antwoord:
Je moet de bal spelen, zoals deze ligt. Alleen als een bal, gespeeld vanaf de putting green, per ongeluk een persoon, dier of los obstakel raakt, dan telt de slag niet en moet de bal teruggeplaatst worden op de originele plek (regel 11.1b).

Regel 12 – Bunkers

Vraag: De bal ligt in tijdelijk water in de bunker. Als je relief zou nemen, dan moet je de bal droppen dichter bij de hole, hetgeen niet is toegestaan. Welke opties heb je?
Antwoord:
De eerste optie is de bal spelen, zoals deze ligt (in het tijdelijk water). De andere optie is de bal buiten de bunker te droppen met één strafslag (regel 16-1c2)
Vraag: Je bal ligt ingebed in de rand rondom de bunker. Krijg je relief voor een ingebedde (embedded) bal (regel 16)
Antwoord: Ja, je krijgt relief voor deze ingebedde bal. De rand rondom de bunker is geen onderdeel van de bunker. Een bal ligt in de bunker, als deze het zand raakt binnen de grenzen van de bunker. Hier is in dit geval geen sprake en ligt je bal in het algemeen gebied. Je krijgt relief volgens regel 16-3a, maar het probleem zal zijn dat er geen ruimte is voor een dropzone. In dat geval zal je de bal onspeelbaar moeten verklaren en handelen volgens regel 19.2
Vraag: Je bal ligt op de rand van de bunker, maar raakt het zand van de bunker. Je zou de bal kunnen spelen en club grounden op het gras. Mag dit ondanks dat de bal volgens de definitie in de bunker ligt?
Antwoord: Ja, ondanks dat de bal in de bunker ligt, mag je wel op het gras grounden. Regel 12.2b spreekt alleen van dat je je club niet mag grounden in het zand.

Regel 16 – Embedded bal

Vraag: Tijdens het zoeken druk je je bal verder in de grond? Mag je dan relief nemen op basis van regel 16.3 embedded bal?
Antwoord:  Nee, je mag geen relief nemen, daar het geen embedded bal is. Het betreft hier een bewogen bal (ook verticaal kan de bal bewogen zijn). Je moet de situatie herstellen (regel 7.4).

Regel 17 – Hindernis

Vraag: Je bal ligt in een hindernis en je slaat per ongeluk de verkeerde bal. Wat is de procedure?
Antwoord:
Algemene straf, 2 strafslagen/verlies van de hole. De slag met de verkeerde bal telt niet. Wanneer een verkeerde bal, die beweegt in het water (ook tijdelijk), wordt geraakt, dan is er geen strafslag (Regel 6.3c)

Regel 22 – Foursome

Vraag: Je slaat af in de verkeerde volgorde. Wat is de procedure en wat gebeurt er als je pas na een paar hole erachter komt?
Antwoord:
De algemene straf voor het afslaan in de verkeerde volgorde is verlies van de hole (regel 22.3). Normaal gesproken ontdek je dit bij de volgende hole, als dezelfde speler nogmaals afslaat. Echter wordt dit pas na een paar holes ontdekt, dan kan je een ruling aanvragen voor het einde van de match.