GOLFREGELS 2019

Vanaf 1 januari zijn de nieuwe golfregels 2019 van toepassing.

De belangrijkste wijzigingen van de golfregels 2019 zijn:

5 Gebieden

Voor de regels is het belangrijk om te weten in welk gedeelte van de golfbaan de bal ligt. Hierin worden 5 gebieden onderscheiden.

Golfregels 2019 - 5 gebieden van de golfbaan

5 gebieden van de golfbaan

Zoeken

 • Na 3 minuten is de bal verloren;
 • Wanneer de bal beweegt bij voorzichtig zoeken, dan is er geen straf en moet de bal worden teruggeplaatst op de plek, waar je denkt dat deze lag.
 • Je hoeft je medespeler of tegenstander niet te informeren, indien je je bal gaat identificeren. Uiteraard moet je de bal wel markeren.

Droppen

 • De bal moet van kniehoogte gedropt worden. Kniehoogte is de hoogte van de knie als je rechtop staat. Als je niet op kniehoogte hebt gedropt en je speelt met deze foutief gedropte bal verder, dan krijg je één strafslag.

  Golfregels 2019 - hoe moet je droppen

  Van kniehoogte droppen

 • Er is altijd sprake van een dropzone;
 • De dropzone wordt afgemeten met de langste club in je tas met uitzondering van de putter (inde meeste gevallen zal dit de driver zijn);
 • De bal moet in de dropzone landen en tot stilstand komen;
 • Mislukt ook de 2e drop, dan plaatsen op de plek waar de bal de dropzone heeft geraakt.
 • Als je gaat droppen, mag je altijd een andere bal gebruiken. Zorg wel dat je je medespeler informeert.
 • Drop je buiten de dropzone en je maakt een slag naar deze bal, dan krijg je de algemene straf (Strokeplay –> 2 strafslagen  / matchplay –> verlies van de hole)
Golfregels 2019 - Dropzones bij een onspeelbare bal

Dropzones bij een onspeelbare bal

Bal bewogen op de green

 • Uit zichzelf:
  • Als de bal al opgenomen is geweest, dan moet de bal terug geplaatst worden;
  • anders spelen vanaf de plek waar de bal is komen te liggen.
 • Per ongeluk bewogen: terugplaatsen zonder straf

Bunker

 • Losse natuurlijke voorwerpen mogen worden verwijderd;
 • Bij onspeelbare bal: een extra optie om met 2 strafslagen achter de bunker droppen (in de lijn van de vlag en waar de originele bal lag);
 • Je mag niet grounden in de bunker (de bunker valt niet meer onder de definitie van hindernis)

Hindernis (penalty area)

 • In een hindernis (dus niet de bunker) mag je grounden en oefenswings maken;
 • Je mag losse natuurlijke voorwerpen wegnemen.

Green

 • Naast pitchmarks mag je nu ook andere beschadigingen, veroorzaakt door een persoon of een “outside influence”, mogen worden gerepareerd.
 • De bal mag na een putt een onbewaakte vlaggenstok in de hole raken.

Overige

 • Als je de bal meerdere malen raakt tijdens één slag, dan is geen straf. Dus telt als één slag;
 • Er is geen straf als je bal iets of iemand raakt (ook je eigen uitrusting)
 • Een ingebedde bal in het algemene gebied, behalve als de bal in het zand ligt, mag je gratis ontwijken.

Waar kan ik de nieuwe regels vinden?

Er is een verkorte versie van de golfregels in het Nederlands beschikbaar. Dit is de spelerseditie . Het complete regelboek, Rules of Golf, is alleen in het Engels verkrijgbaar. Beide edities zijn verkrijgbaar via www.golfboeken.nl

Er is ook een app van de R & A beschikbaar met zowel de spelerseditie (binnenkort ook in het Nederlands) als het complete regelboek.
Klik hier voor de IOS-app
Klik hier voor de Android-app

Bent u meer visueel ingesteld? Ga dan naar GOLF.NL waar er verdere uitleg is van de nieuwe regels met ondersteuning van filmpjes.

Het is ook van belang om kennis te nemen van de nieuwe plaatselijke regels (local rules), omdat deze zijn aangepast in verband met de nieuwe golfregels. 
De belangrijkste wijziging is de mogelijkheid om bij out of bounds of een verloren bal met 2 strafslagen verder te spelen, indien er geen provisionele bal is geslagen. Klik hier om de video te bekijken, waarin deze regel wordt toegelicht. 

Op de pagina Vragen golfregels 2019 zijn de vragen van leden en het antwoord gepubliceerd.