Topgolf

Topgolf

“Topgolf” geeft invulling aan de intrinsieke behoefte van een (sport)vereniging om op een zo hoog mogelijk niveau te presteren.

 Visie Topgolf

 • Topgolf is een bindende factor in de vereniging.
 • Topgolf is een belangrijke voorwaarde om als vereniging aantrekkelijk te zijn voor jeugd.
 • Topgolf is een uithangbord richting de nationale golfwereld.

Kernwaarden Topgolf

Golfpark De Haenen - golfclinic Breda

 • Staat midden in de vereniging.
 • Verbindt en verbroedert leden.
 • Is “ambassadeur” voor De Haenen.
 • Is sportief en authentiek.
 • Is toegankelijk en etaleert enthousiasme in golfen.

Uitgangspunten Topgolf binnen de vereniging

 • Topgolf schept wederzijdse verplichtingen voor spelers en vereniging.
 • Topgolf moet zich voor een gedeelte (50%) financieel zelf kunnen bedruipen.

Doelstellingen Topgolf

Topgolf stelt zich als doel om binnen de NGF (27 & 36 holes) competitie met de deelnemende teams in de eerste klasse te spelen.

Commissie Topgolf

De commissie vertaalt visie en beleid van het bestuur in een operationeel plan en legt over de uitvoering verantwoording af aan het bestuur.
De commissie bestaat uit 2 tot 3 personen bij voorkeur in een mix van beide seksen.

Commissieleden:

Coen van Arum (voorzitter)
Harrie Derksen
Alexander Renders

Teams:

 • Heren 1 – 36 holes
 • Heren 1 – 27 holes
 • Dames 1 – 36 holes

Golfprofessional:

Stein Vugts (Trumpi Golf Academy)

Trainer/coach heren (in samenwerking met golfschool):

Alexander Renders, ondersteund door Ad Bakx.

Trainer/coach dames

Keith Davis

Spelersvertegenwoordiger

Een door de selectie aangewezen persoon die namens de selectie communiceert met de commissie Topgolf.
Regina de Groot vervult deze rol voor de damesselectie en André Meester voor de herenselectie.

Selectieprocedure

Topgolf bestaat uit 1 damesteam 36 holes, 1 herenteam 36 holes en 1 herenteam 27 holes.
De selectie gebeurt op basis van handicap, (competitie)resultaten, ervaring en commitment binnen zowel de selectie als de vereniging.

Dames

Uiteindelijk worden uit alle inschrijvingen 7 speelsters geselecteerd voor De Haenen 1, 36 holes.

Heren

Uiteindelijk worden uit alle inschrijvingen 13 spelers geselecteerd:

 • 6 voor De Haenen 1, 36 holes
 • 7 voor De Haenen 1, 27 holes

Dames en heren

Uiterlijk 1 februari selecteert de commissie de 6 vaste speelsters/spelers voor het 1e team en wordt de vaste reserve speelster/speler* aangewezen. Als alternatief kan de commissie besluiten voor een roulerende reserve. In dat geval worden de speelsters/spelers die als reserve zullen rouleren, aangewezen. In het hieraan voorafgaande proces wordt advies ingewonnen bij de golfprofessional, trainer/coach en spelersvertegenwoordiger. Bij het kiezen van de spelers laat de commissie zich leiden door niveau, (competitie)resultaten, ervaring en betrokkenheid binnen de selectie en de vereniging. Bij twijfel kan de commissie besluiten om in de periode december/januari een aantal spelers wedstrijden te laten spelen, of bijvoorbeeld testen te laten doen teneinde input te verkrijgen die kan helpen bij het maken van de keuze(s).
Het team kiest uit haar midden een captain. Indien zij hier niet uitkomen wordt een captain aangewezen door de commissie.

 • Heren: de aangewezen reservespeler zal indien nodig moeten spelen in heren 1, tenzij heren 1 nergens meer voor speelt. Er is alleen sprake van “nergens meer voor spelen” indien handhaving zeker is en er geen kans meer is op het kampioenschap.

Training

Het programma voor de trainingen is door de commissie Topgolf i.s.m. met de golfprofessional, trainer /coach en spelersvertegenwoordiger opgesteld. De trainer/coach is door de commissie aangesteld en organiseert i.s.m. met de golfprofessional de trainingen.
Uitgangspunt is dat er in de periode oktober tot start competitie wekelijks wordt getraind met uitzondering in de periode rond de feestdagen. Onder wekelijkse training wordt verstaan een georganiseerde training en/of wedstrijd op zaterdag/zondag. Naast de georganiseerde trainingen wordt van alle spelers verwacht dat ze op eigen initiatief doordeweeks (met elkaar) trainen.
Er wordt naar gestreefd minimaal één gezamenlijke trainingsavond/dag per week in onderling overleg af te stemmen.

Samenstelling teams en de speeldata 2018.

Dames 1 – 36h – 1e klasse – poule D3

 • Regina de Groot
 • Monique van Houten
 • Annelies van Lange
 • Wilma Kruik
 • Saskia Gladdines
 • Anja Hes
 • Ellen van Schendel (reserve)

Speeldata

8   april     Bij Kleiburg tegen Kralingen
15 april     Bij Efteling tegen Kleiburg
22 april     Thuis Gastteam
29 april     Bij Kralingen tegen Domburgsche
6 mei        Bij Domburgsche tegen Efteling

Heren 1 – 36h – 1e klasse – poule H6

 • Rick Huijsman
 • Jeroen Bekker
 • Maarten Dikhoff
 • Alexander Renders
 • Bart Meijer
 • Ruud Nagtzaam

Speeldata

8   april    Bij De Lingewaelsche tegen Wouwse Plantage
15 april    Bij Wouwse Plantage tegen The Duke
22 april    Bij De Herkenbosche tegen De Lingewaelsche
29 april    Bij The Duke tegen De Herkenbosche
6 mei       Thuis Gastteam

Heren 1 – 27h – Hoofdklasse – poule H202

 • Nick Mosselman
 • Albert-Jan van der Wal
 • Jason Thompson
 • Thomas van Run
 • Ben van der Schuit
 • Reservespelers: Steven Bogers – André Meester – Ad Bakx – Guy Thomas – Joost Jochems

Speeldata

8   april    Bij GVN tegen Haarlemmermeersche
15 april    Thuis Gastteam
22 april    Bij de Koepel tegen Hilversumsche
29 april    Bij Hilversumsche tegen de GVN
6 mei       Bij Haarlemmermeersche tegen De Koepel