Lesprogramma jeugd

Het lesprogramma is afhankelijk van weersomstandigheden en de beschikbaarheid van oefenfaciliteiten. De thema’s putten, chippen, pitchen en swing komen in een verhouding van ongeveer 1:3:2:2 aan bod. Het vermelde thema is daarom indicatief.

Dagen en tijdstippen lessen en trainingen

De lessen op zondag vinden plaats op de volgende tijdstippen:
10:00 – 10:45 uur: Standaard 1
10:45 – 11:30 uur: Standaard 2 en 3
11:30 – 12:15 uur: Intensief 4
12:15 – 13:00 uur: Nieuwe deelnemers tenzij anders afgesproken

Tijden en groepsindeling onder voorbehoud van het aantal deelnemers en hun niveau.

Op de eerste zondag van de maand zijn kinderen van harte welkom voor een kennismakingsles. Aanvang 12.15 uur of op afspraak. Kinderen dienen ruim voor aanvang van de les aanwezig te zijn voor een warming-up en het zelfstandig inslaan onder begeleiding van een ouder.

Lessen van de Masters vinden wekelijks plaats op donderdag van 18:00 tot 19:00 uur.
Trainingen van de Masters-groep vinden wekelijks plaats op dinsdag van 18:00 tot 19:00 uur.
De Haenen - Jeugdgolf Breda

Theorielessen voor Baanpermissie en Handicap

Bij voldoende animo geeft de Jeugdcommissie op zondag theorielessen in twee cycli van zes lessen. De kosten bedragen € 35,00 per cursus, inclusief het theorieboek. Indien kinderen slagen voor het theorie-examen kunnen ze, mits de golfprofessional hen voldoende vaardig acht, de praktijkproef Baanpermissie afleggen. Na elke periode zijn er op woensdagmiddag twee mogelijkheden om de proef af te leggen. Kinderen moeten zich separaat aanmelden bij de Golf Academy. De kosten bedragen € 45,00 per persoon.

Ook Trumpi Golf Academy verzorgt theorielessen tijdens speciale bijeenkomsten en geïntegreerd in de lessen op zondag tegen hetzelfde tarief. Hierdoor kan er gekozen worden voor de methodiek die het meeste aanspreekt.