Committed to jeugd

Committed to Jeugd

Op basis van het NGF-programma ‘Committed to Jeugd’ is in De Haenen een degelijke samenwerkings-structuur opgezet tussen het golfpark, de golfschool, de jeugdcommissie en de jeugdcoaches. Het op verschillende leeftijdscategorieen afgestemde opleidingsprogramma is hierdoor optimaal verankerd in de club.

Topgolf De Haenen

Bij De Haenen worden talentvolle jeugdleden opgeleid in het INTENSIEF+ PROGRAMMA. Deze kweekvijver voor talent wordt intensief begeleid en volgt een uitgebreid opleidingsprogramma met meerdere lessen en trainingen per week en veel wedstrijden.

De selectie hiervoor wordt gemaakt door de Jeugdcommissie op advies van de golfschool. Je kunt je niet zelf aanmelden, maar je kunt wel laten weten dat je dat graag zou willen. Neem hiervoor contact op met de coördinator van INTENSIEF+ of laat het de jeugdcommissie weten. De voorwaarden voor toelating kun je hier altijd opvragen.

Het INTENSIEF+ traject wordt voor een groot deel betaald door de club.

RAAK!

RAAK! is  voor kinderen tot en met 12 jaar. Doelstelling is om ze enthousiast te maken voor de golfsport door het aanbieden van speciale activiteiten en door toegang te geven tot de drivingranges van alle bij RAAK! aangesloten golfbanen…. inclusief golfpark De Haenen!.
Verder kunnen kinderen met een baanpermissie of een golfhandicap tegen gereduceerde clubtarieven spelen bij op alle bij RAAK! aangesloten banen in Nederland.
Klik hier voor meer informatie over het NGF RAAK! lidmaatschap

Familiegolf

Families met jonge en oudere kinderen zijn extra welkom op De Haenen.

Samen plezier maken, samen putten en pitchen, of samen de Par-3 of de 18-holes baan op. Sindskort zijn er op De Haenen 18-holesbaan speciale kindvriendelijke paarse tees aangelegd. Hierdoor hebben jonge golfers minder problemen met hun afslag en kunnen ze met vader en moeder of opa en oma de fairway op.

Ouders die lid zijn van De Haenen kunnen hun kinderen tegen sterk gereduceerde tarieven, of soms zelfs gratis, lid maken van de club.

Klik hier voor meer informatie over het De Haenen jeugdlidmaatschap

Voor meer informatie via de Jeugdcommissie kunt u contact opnemen met:

Michael van Leijsen
jeugd@dehaenen.nl