Wedstrijdreglement

De wedstrijdcommissie (commissie) is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden. Aan de commissie is de behandeling opgedragen van overtredingen van de golfregels en/of bepalingen van het wedstrijdreglement door deelnemers aan wedstrijden georganiseerd onder supervisie van  golfclub De Haenen en de personen die de deelnemer op diens verzoek of op aanwijzing van de vereniging, namens welke de deelname plaatsvindt, bij de uitvoering van de deelname bijstaan.

Golfpark De Haenen - golfen Breda

Wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle door de commissie georganiseerde wedstrijden en eenieder die zich inschrijft voor, dan wel deelneemt aan deze wedstrijden, wordt geacht dit reglement te kennen. De commissie behoudt zich het recht voor wijzigingen in het wedstrijdprogramma aan te brengen. De commissie regelt de wedstrijden en beslist in geschillen. Indien niet vastgelegd in dit reglement, zullen de regels van de NGF worden toegepast. In alle andere gevallen beslist de wedstrijdleiding.

Het volledige wedstrijdreglement vindt u onder “Alleen voor leden” > “Protocollen”.

Veiligheid

Veiligheid tijdens een golfwedstrijd heeft de hoogste prioriteit. Slecht zicht door mist (met zicht minder dan 200 meter), onweer of naderend onweer waardoor de veiligheid van spelers in gevaar kan komen, rechtvaardigen te allen tijde uitstel of afgelasten van een wedstrijd. Het nemen van een dergelijke beslissing is de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleider. Hij of zij neemt dit besluit bij voorkeur in goed overleg met tenminste twee andere leden van de Commissie.

Het volledige baanreglement kunt u hier downloaden >> Golfclub De Haenen – Baanreglement