ALV Golfclub

Hier vindt u alle relevante informatie m.b.t. de Algemene Ledenvergadering.

AANKONDIGING:

Algemene Ledenvergadering Golfclub De Haenen op 22 november a.s. om 20.00 uur in het clubhuis.

AGENDA

VERSLAG VORIGE VERGADERING

FINANCIEEL VERSLAG

Alle bijlagen liggen ter inzage op het secretariaat.