ALV Golfclub

Hier vindt u alle relevante informatie m.b.t. de Algemene Ledenvergadering.

AANKONDIGING:

Algemene Ledenvergadering Golfclub De Haenen op 21 maart a.s. om 20.00 uur in het clubhuis.

AGENDA  

 

 

VORIGE VERGADERING:

VERSLAG VORIGE VERGADERING

FINANCIEEL VERSLAG

Alle bijlagen liggen ter inzage op het secretariaat.